Säkrare och bättre Nora Kabelrullar

Nora Kabelrullar

Nora Avo kabelrulle fästes mot stolpens krok och kabeln som monteras kan placeras i hängaren utan att först avlägsna rullen. Nora Avo har inga stöd eller andra detaljer på sin framsida som försvårar eller gör arbetet osäkert för montören. Konstruktionen är mycket hållbar.

Nora Avos säkerhetskedja hindrar både kabeln och rullen från att falla ner under monteringen av luftledningen.

Bruksbeskrivning

Vid arbete på högt belägna platser, kan gamla rullar orsaka problematiska och riskfyllda situationer för montören.
Rullar hängandes i upphängningskrokar måste först avlägsnas, för att kunna ersätta dessa med hängare. Under tiden rullen avlägsnas måste montören flytta kabeln till sin skuldra för ett ögonblick. Om luftledningen är rak kommer kabeln att pressa montören nedåt. Om stolpen är placerad på ett ställe där ledningen går i en båglinje kommer kabeln både pressa montören nedåt och mot sidan. Som exempel, vid en vinkel på 30° kan kabeln utveckla ett tryck på 200 kg både nedåt och mot sidan.

Det har hänt att nyckelben brutits av på grund av detta tryck. Situationen blir verkligt riskfylld om kabeln faller t. ex på säkerhetsselen och pressar montören mot stolpen.
Nora Avo kabelrulle är lätt och enkel att montera.

Hängaren kan placeras på fästkroken före eller efter att kabeln monteras. Rullen fästs på denna fästkroken som finns på stolpen. Nora Avo säkerhetskedja säkras med hjälp av installationsringen mot ringens fästpunkt.

Kabeln och rullen kan inte falla ned på grund av eventuella svängningar.

Nora Avo förbättrar arbets-säkerheten och bekvämligheten på ett betydande sätt, eftersom kabeln aldrig enbart hålls med hjälp av montörens muskelstyrka. Det är inte nödvändigt att lösgöra rullen innan den luftbuntade kabeln är på sin plats i hängaren. Nora Avo minskar även tiden avsevärt eftersom den nya kabeln och den gamla kabeln samtidigt kan vara på stolparna och följaktligen varar avbrotten endast den tiden det tar att genomföra anslutningarna.

NORA ORSI

Nora Orsi fästes mot stolpens bär-regel. Säkring utförs med hjälp av en skruvspännaren. Snabb fastsättning och låg vikt tillförsäkrar enkelt handhavande. Välvald formgivning av änd-plåtar som leder kabeln och skyddar trissan mot stötskador. Konstruktionen är statiskt hållbar och lätt. Eventuellt fall av kabeln från trissan under monteringen förhindras med hjälp av säkerhetskedjan vilken är dragen tvärsöver rullen och fastsatt i en hållare placerad mot fästpunkten.

Teknisk information för Nora kabelrullar

Nora Avo

 • Höjd 300 mm
 • Bredd 145mm
 • Djup 130 mm
 • Vikt 1,6 kg
 • Trissans diameter 115 mm, glasfiberförstärkt nylon
 • Galvaniserad stålkonstruktion
 • Säkerhetskedja som hindrar kabel och rulle från att falla ned

Nora Orsi

 • Höjd 210 mm
 • Bredd 145 mm
 • Djup 110 mm
 • Vikt 1,8 kg
 • Trissans diameter 115 mm, glasfiberförstärkt nylon
 • Galvaniserad stålkonstruktion
 • Kedjan fästs mot stolpens bär-regel
 • Säkerhetskedja som hindrar kabel från att falla ned

Nora Midi

 • Höjd 200 mm
 • Bredd 75 mm
 • Djup 90 mm
 • Vikt 1,5 kg
 • Trissans diameter 90 mm, nylon
 • Galvaniserad stålkonstruktion
 • Kedjan fästs mot stolpens bär-regel

Kabelsrulle för hyllan

 • Höjd 150 mm
 • Bredd 120 mm
 • Längd 350 mm
 • Vikt 2,5 kg
 • Rulllens diameter x Bredd 110 x 100 mm, aluminium
 • Galvaniserad stålkonstruktion

Kabelsrulle för järnvägar

 • Höjd 210 mm
 • Bredd 145 mm
 • Djup 110 mm
 • Vikt 1,8 kg
 • Trissans diameter 115 mm, nylon
 • Galvaniserad stålkonstruktion

Integritets policy

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig
Alfera Ky
FO-nummer: 1718460-0
Välikuja 1
16900 LAMMI
Tfn: +35836332228

2. Handläggare av registerärenden
Olli Mäenpää
Välikuja 1
16900 LAMMI
alfera(at)alfera.fi

3. Registrets namn
Alfera Ky:s marknadsförings och analysregister

4. Avsikten med att behandla personuppgifter
Avsikten med registret är att sköta kundrelationen mellan den registeransvariga och kunden samt marknadsföring och kommunikation. Registerhanteringen och handläggningen av uppgifter kan överlåtas åt den registeransvarigas samarbetspartner som har förbundit sig att följa denna registerbeskrivning.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla följande uppgifter om en kund:
– Namn
– Telefonnummer
– Adress
– E-postadress
– Organisationens namn och FO-nummer
– Kontaktlogg

6. Regelmässiga informationskällor
Till registret samlas uppgifter från den registeransvarigas kunddatabas och från verktyget som följer upp webbplatsens besökare, öppna källor på internet och övriga offentliga källor samt gratis och avgiftsbelagda källor.

7. Regelmässig överlåtelse av data
Den registeransvariga överlåter inte uppgifter åt utomstående bortsett från den registeransvarigas samarbetspartner som avses i punkt 4 eller när en överlåtelse förutsätts av finska myndigheter.

8. Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES
I huvudsak överförs inga personuppgifter till länder utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Principer för skydd av registret
Personuppgifterna lagras konfidentiellt. Den registeransvarigas och dess eventuella datapartners informationsnätverk och utrustningen där registret finns har skyddats med en brandmur och övriga nödvändiga tekniska åtgärder.

10. Kakor
Den registeransvariga kan använda kakor på sina sidor för att förbättra användarupplevelsen. Kakor är en textfil som sparas på användarens dator när denna besöker en sajt. Filen innehåller uppgifter som används bl.a. till marknadsföring och för att utveckla sajten. Med hjälp av kakor samlar man in uppgifter om hur sajten används. Användarens identitet framgår inte med stöd av kakorna. En användare kan avlägsna kakorna från webbläsarens inställningar. Den registeransvariga garanterar inte att sajten fungerar på rätt sätt efter detta.

Stäng [x]